โปรแกรมบริหารร้านขายยา Pharcare ควบคุมระบบ Stock การขาย และการจัดการสมาชิก ฯลฯ ราคา 7,000 บาทพร้อม
รายชื่อยามากกว่า 3500 รายการ ระบบพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เหมาะสำหรับ ธุรกิจ ร้านขายยา มินิมาร์ท และอื่น ๆ
ติดต่อสอบถาม 086-9882927 ประชา khwanriang@hotmail.com กทม และ ปริมณฑล จัดส่ง พร้อมอบรม แนะนำการใช้งานฟรี

* โปรแกรมเปิดตัวจำหน่ายตั้งแต่ปี 2546 และเป็นโปรแกรมระบบร้านขายยาโปรแกรมแรกที่ทำงานบนระบบ Windows
* โปรแกรมที่มีผู้ใช้มากที่สุดในระบบร้านขายยา
* โปรแกรมที่ราคาถูกที่สุดเมื่อเทียบประสิทธิ์ภาพ
* โปรแกรมที่ใช้งานง่ายที่สุด
* โปรแกรมร้านขายยาระบบเดียวที่รองรับทั้งฐานข้อมูล ขนาดเล็กกลางใหญ่
* โปรแกรมเดียวที่มี VDO ช่วยสอน (VDO จะช่วยให้ผู้ที่ไม่มีความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจการใช้งานของโปรแกรมได้เป็นอย่างดี)
* โปรแกรมเดียวที่พัฒนาจากประสบการณ์จริงในร้านขายยา
* โปรแกรมเดียวที่รองรับการพิมพ์ แบบ ขย9,ขย10,ขย11,ขย13
* โปรแกรมเดียวที่พิมพ์ แท่ง Barcode ด้วยเครื่องพิมพ์ inkJet หรือ Laser


โปรแกรมของเร
Pharcare V2013 เหมาะสำหรับร้านขายยาทั่วไปที่มีร้านเดียว
Pharcare V2013 Cliant เหมาะสำหรับร้านขายยาทั่วไปที่มีจุดขายมากกว่า 1 จุด

Pharcare 2007xp Center V8 Plus เหมาะสำหรับร้านยาเครื่อข่ายสาขาควบคุมการกระจ่ายสินค้าให้กับสาขา หรือร้านยาที่มีระบบหน้าร้านหลังร้าน
Pharcare 2007xp Chain V8 Plus เหมาะสำหรับร้านยาสาขา

Download เพื่อชมหน้าตาของโปรแกรม


ระบบ Pos
1. สามารถใช้งานคู่กับเครื่อง Scan Barcode ทุกยี่ห้อ และลิ้นชักเก็บเงิน เครื่องพิมพ์สลิป เครื่องพิมพ์ทั่วไป
2. ค้นหาสินค้าได้หลายรูปแบบ รหัสสินค้า, Barcodeสินค้า, ชื่อการค้าและบางส่วนของชื่อ,ชื่อสามัญทางยา ค้นหาตามกลุ่มสินค้า ในขั้นตอนง่ายๆ
3. บอกข้อมูลโรคประจำตัวการแพ้ยา ประวัติการชื้อยา ประวัติการรักษา ของสมาชิก บนหน้าจอการขาย
4. ดูประวัติการซื้อยาของสมาชิก บนหน้าจอการขาย และสามารถเก็บประวัติการรักษาผู้ใช้สามารถพิมพ์เพิ่มลดและแก้ไขได้
5. กำหนดส่วนลดได้ทั้งแยกชิ้น และรวมรายการ ลดเป็นเปอร์เซ็น และ จำนวนเงิน
6. แสดงราคาทุนในหน้าจอการขาย
7. แสดงจำนวนคงเหลือของสินค้าในหน้าจอการขาย
8. แสดงสถานที่เก็บของสินค้าบนหน้าจอการขาย
9. กำหนดราคาขายได้ 5 ราคาพร้อมแสดงทุกราคาในหน้าจอการขาย
10. กำหนดหน่วยขายได้สูงสุด 99 หน่วยเช่น สินค้า 1 ชนิดสามารถกำหนดขายเป็นแผง เป็นกล่อง ฯลฯ ซึ่งสามารถระบุ Barcode ที่แตกต่างกันแต่เป็นสินค้าชนิดเดียวกัน
11. สามารถกำหนดสินค้าเป็นชุดได้โดยนำสินค้าหลายชนิดมารวมเป็นหนึ่งรหัสในกรณีทางร้านขายเป็นชุดเช่นชุดถวายพระ หรือยาชุด
12. รายงานจำนวนเงินและจำนวนเงินทอน ทางหน้าจอ
13. สามารถ ขายสินค้าได้ 2 หน้าจอการขายในกรณีพักลูกค้าคนแรกไปขายคนที่ 2 (สลับหน้าจอการขาย)
14. รายงานสรุปการขาย ประจำวัน /อาทิตย์/ เดือน และตามระบุช่วงวัน สามารถกำหนดวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดของรายงาน และสามารถกำหนดเวลาได้
15. ระบบการคืนสินค้าของลูกค้า
16. กำหนด User ได้และรวมถึงกำหนดสิทธิ์การจัดการข้อมูลของพนักงานแต่ละคน เช่น นาย A เป็นแค่พนักงานขาย ไม่มีสิทธิ์ลดราคา หรือ ดูกำไร หรือ ดูราคาทุนเป็นต้น
17. สามารถดูข้อมูลสินค้าและลายละเอียดของตัวสินค้าได้ในหน้าจอการขาย
18. Scan Barcode ได้ทั้งต่อเนื่องและใส่จำนวนสินค้า (Barcode ต่อเนื่องคือการขายด้วยความเร็วอย่างต่อเนื่อง)
19. อำนวยความสะดวกด้วยเครื่องคิดเลขบนหน้าจอการขาย
20. ภาษีสินค้าเข้า-ออก (ภาษีซื้อและภาษีขาย)
21. รับได้ทั้งเงินสดและ บัตรเครดิต ขายเครดิต พร้อมรายงานแยก และรวม
22. ต่อเชื่อม ลิ้นชักคิดเงิน รองรับ USB และลิ้นชักจะเปิดเมื่อบันทึกรายการขาย
23. ตั้งราคาขายให้กับสมาชิกแต่ละคนได้ 5 ระดับราคา
24. ตั้งราคาขายให้เปลี่ยนไปตาม Lot ได้เมื่อถึง Lot ที่กำหนด ราคาขายก็จะเปลี่ยนเองอัตโนมัติ ใช้เมื่อ Lot ใหม่เราต้องการขึ้นราคาขาย
25. พิมพ์ฉลากยา
26. พิมพ์แท่งสติ๊กเกอร์ Barcode
27. ระบบการเตือนเมื่อสินค้าหมด Stock บนหน้าจอการขาย สามารถตั้งให้เตือนหรือไม่เตือนก็ได้
28. แสดง บันทึกชื่อยาสามัญ สรรพคุณของตัวยา พร้อมการค้นหา ชื่อตัวยา ระบบจะบอกชื่อการค้า เช่น ตัวยาที่ค้นหาคือ Para ระบบจะบอกว่า
Para มีชื่อการค้าอะไรบ้าง เช่น Paracap หรือ Para องศ์การ เป็นต้น
29. บันทึก ข้อมูลการใช้ยา การกิน ขนาดรับประทาน และ การใช้อื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการ พิมพ์ฉลากยา
30. รายงานสินค้าขายดี จัดกลุ่ม ตามรายการขาย จำนวนเงิน และจำนวนชิ้น
31. สามารถกำหนดสินค้าด่วน คือผู้ใช้สามารถตั้งว่าสินค้าใดขายบ่อย สินค้าเหล่านั้นจะแสดงทันทีที่ี่่ต้องการขายโดยไม่ต้องค้นหา
32. สรุปผลการขายประจำวัน จำนวนลูกค้า จำนวนเงินรวม กำไร จำนวนรายการ เวลาเปิดร้าน เวลาปิดร้าน
33. พิมพ์บัตรสมาชิก
34. ระบบขายให้กับสมาชิก สามารถระบุจำนวนวันชำระหนี้ให้กับสมาชิกแต่ละคน ใช้สำหรับร้านขายส่ง พร้อมรายงานการชำระหนี้
35. เก็บข้อมูล Due แยกสินค้า และ แยกผู้จำหน่าย

ระบบ Stock
1. บันทึก/แสดง ใบสั่งซื้อสินค้า สินค้าแถม ส่วนลด ฝากขาย
2. บันทึก/แสดง สินค้าเข้า
3. บันทึกสินค้าเข้า กำหนดส่วนแถม ส่วนลด เงินสด เครดิต ส่วนลดชั้นที่1 และ ชั้นที่2 Vat in,out และวันผลิต วันหมดอายุ กำหนดวันจ่ายเครดิต
4. บันทึก Lot No. ของยา เพื่อเชื่อมโยงรายงาน
ขย.9 ขย.10 ขย.11 ขย.13 และสามารถค้นหา
5. บันทึก/แสดง การส่งคืนสินค้าให้ผู้แทนจำหน่าย
6. ระบบสามารถตรวจเช็คการซื้อสินค้า การรับสินค้า ยอดค่าใช้จ่ายในการชื้อ
7. ยกเลิกรายการขายเพื่อคืน Stock
8. ตัด Stock และประมวลผลหากำไรสรุปผลกำไรแต่ละวัน / เดือน แบบที่ 1 ในระบบเข้าก่อนออกก่อน
9. บันทึกใบวางบิล รายงานใบวางบิล
10. บันทึกการจ่ายเครดิต
11. รายงานการจ่ายเครดิต
12. รายงานการคืนสินค้า
13. รายงานสินค้าเข้า แยกรหัส
14. รายงานจำนวนสนค้าคงเหลือใน Stock กรณีเช็ค Stock สิ้นปี
15. รายงานสินค้าใน Stock น้อยกว่าหรือเท้ากับ ค่าต่ำสุดและเครื่องคำนวนให้ว่าจะต้องซื้อสินค้าเพิ่มเป็นจำนวนเท่าไร
16. รายงานสินค้าหมดอายุ 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
17. รายงานสรุปกำไรแต่ละเดือน / วัน /ปี หรือ ตามระบุ
18. รายงานสินค้าประมวลผลไม่ผ่าน ในกรณีขายผิดรหัส ขายผิด สินค้าไม่มีใน Stock แต่ทำการขายไป
19. รายงานสินค้าเข้าแต่ละเดือน / วัน / ปี หรือ ตามระบุ

 

รายงาน
1. รายงาน สรุปการขายประจำวัน/สัปดาห์/เดือน/ปี หรือตามระบุ

2. รายงานการรับสันค้าเข้าร้าน(ใบรับสินค้า)ประจำวัน/สัปดาห์/เดือน/ปี หรือตามระบุ
3. รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ประจำวัน/สัปดาห์/เดือน/ปี หรือตามระบุ
4. รายงานภาษีซื้อ ประจำวัน/สัปดาห์/เดือน/ปี หรือตามระบุ
5. รายการการเข้าใช้งาน ของ User
6. รายงานการจ่ายเงินด้วย บัตรเครดิต ประจำวัน/สัปดาห์/เดือน/ปี หรือตามระบุ
7. รายงานการคืนสินค้าของลูกค้า
8. รายงานการคืนสินค้าให้ตัวแทนจำหน่าย
9. รายงาน สินค้าในร้านทั้งหมด แสดง ราคาทุน ราคาขาย
10. รายงานจำนวนสินค้าทั้งหมดใน Stock ปัจจุบัน เพื่อนำไปตรวจนับ Stock
11. รายงานสินค้าหมดอายุ 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี หรือตามระบุ
12. รายงานสินค้า ต่ำสุดสูงสุดใน Stock
13. รายงานสินค้าประมวลผลไม่ผ่าน ในกรณีขายผิดรหัส ขายผิด สินค้าไม่มีใน Stock แต่ทำการขายไป
14. รายงานสรุปกำไรแต่ละเดือน / วัน/สัปดาห์ /ปี หรือตามระบุ
15. รายงานสรุปยอดขายประจำเดือน+กำไร
16. รายงานสรุปยอดขายประจำปี+กำไร
17. สลิป ให้ลูกค้า
18. รายงานการขายของพนักงานขายแต่ละคน
19. รายงานการขายแยกรหัส
20. รายงานการรับสินค้าเข้าแยกรหัส
21. รายงานใบวางบิล
22. รายงานการรับสินค้าเข้าแยกตามผู้แทนจำหน่าย
23. รายงานกำหนดจ่ายเครดิตของสมาชิก
24. รายงานแบบ ขย.9 ขย.10 ขย.11 ขย.13
ฯลฯ

 

จัดการข้อมูล/ความปลอดภัย
1. ข้อมูลสินค้า
2. ข้อมูลสมาชิก
3. ข้อมูลผู้จำหน่าย
4. ข้อมูลธนาคาร
5. ข้อมูลบัตรเครดิต
6. ข้อมูล Due แยกสินค้า
ึ7. ข้อมูล Due แยกผู้จำหน่าย
8. กำหนดสิทธิ์การใช้งาน และระดับความปลอดภัย
9. ตรวจสอบการเข้าใช้งานโปรแกรมของ User

________________________________________________________________
ชุดใหญ่1 ราคาถูกสุด ๆ โปรแกรม Pharcare+Barcode CCD+ลิ้นชักเก็บเงิน

++ โปรแกรม Pharcare = 14,000

________________________________________________________________

ชุดใหญ่2 ราคาถูกสุด ๆ โปรแกรม Pharcare+Barcode YJ3300 Laser+ลิ้นชักเก็บเงิน

++ โปรแกรม Pharcare = 15,500

เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบมือถือ เลเซอร์ 1 เส้น 1D เหมาะสำหรับ งานทั่วไป ความเร็วในการอ่าน 72 เส้น/วินาที
ระยะการอ่าน 0-7 นิ้ว Intetface USB สายยาว 1.5 เมตร
________________________________________________________________

ชุดใหญ่3 ราคาถูกสุด ๆ โปรแกรม Pharcare + Barcode 1250g Laser + ลิ้นชักเก็บเงิน

++ โปรแกรม Pharcare = 18,000

เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบมือถือเลเซอร์ 1 เส้น อ่านบาร์โค้ดทั่วไปได้เกือบทุกมาตรฐาน เครื่องรุ่นนี้ได้ถูกออกแบบมาให้ทนทานกว่ารุ่นทั่ว ๆ ไป และยังอ่านได้ดีกว่าด้วย
Scan speed ความเร็วในการอ่าน 100 เส้น/วินาที
Depth of scan field ระยะในการอ่าน 0 - 305 มม ( 0 - 12") สำหรับบาร์โค้ดขนาด 13 mil
ระบบ Code Gate มีแสงเลเซอร์
System interface ต่อเชื่อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB
แท่นวางเป็นอุปกรณ์สั่งซื้อพิเศษ Option
Light source แหล่งกำเนิดแสง LED 650 nm + 10 nm
น้ำหนักตัวเครื่อง (ประมาณ) 150 กรัม
Minimum element width ขนาดบาร์โค้ดเล็กสุดที่อ่านได้ 0.127 mm ( 5 mil )
Shock ความทนทานต่อการตก ในรับการออกแบบให้ทนต่อการตกจากที่สูง 1.5 เมตร

________________________________________________________________
หมายเหต
ซื้อชุดใหญ่ จัดส่งฟรีพร้อมอบรมการใช้งานถึงสถานที่ ถ้าท่านอยู่ใน เขต กทม ปริมณฑล ชลบุรี อยุธยา พัทยา หรือจังหวัดไกล้เคียง
จังหวัดนอกเหนือจากนี้ไม่ต้องกังวล เพราะเรามี ทั้งคู่มือและ VDO ช่วยสอนทำให้คุณเข้าใจโปรแกรมใด้ง่ายขึ้น
(อุปกรณ์ต่อพวงรับประกัน 1 ปี)
________________________________________________________________

ชุดเล็ก ราคาประหยัดสุด ๆ โปรแกรม Pharcare+Barcode
+ โปรแกรม Pharcare = 9,500
(ประกัน 1 ปี)

____________________________________________________________________________________________

+ โปรแกรม Pharcare = 11,000
(รับประกัน 1 ปี)

____________________________________________________________________________________________

+ โปรแกรม Pharcare = 13,500

(รับประกัน 1 ปี)

____________________________________________________________________________________________

CCD
ระบบ CCD Scanner
ราคา 2,500
YJ 3300
YJ-3300 ราคา 4,000
Ms 9590
MS 9590,1250g ราคา 6,500
  MS-5145
MS-5145
Laser scanner Eclipse? is a low cost laser-based alternative to CCD scanners. Its compact form factor and high end feature set simplify its use in a variety of applications at the press of a button
ราคา 6,800 โปรโมชั้นลด เหลือ 5,500
ลิ้นชัก N/A
ราคา 4,500

พิมพ์ Slip ระบบความร้อนกระดาษ

55 MM

พิมพ์ Slip ระบบความร้อนกระดาษ 55 MM

ราคา 6,700

 Epsun ระบบความร้อนกระดาษ

80MM

 
  ระบบความร้อนกระดาษ 80MM ราคา 9,500
     
     
     

โปรแกรมบริหารร้านขายยา Pharcare ควบคุมระบบ Stockโปรแกรมบริหารร้านยาโปรแกรมร้านขายยาโปรแกรมร้านยาโปรแกรมร้านยาคุณภาพโปรแกรมบริหารร้านยาคุณภาพโปรแกรมยาโปรแกรมสต๊อกยา